Mimarlar
Mimar Sinan (1489-1588)

Sinan, mimarîde Osmanlılara özgü biçimi olgunluğa ulaştırdı. Bu biçimin ana özelliği yapıda temel örtü olarak kubbenin kullanılmasıdır. Ayrıca kubbenin, Anadolu`da üç yüzyıllık bir denemeden sonra anıtsal yapıyı biçimlendirmede yaratıcı ana öğe durumuna gelmesidir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 24.03.2007 16:34:14 • Görüntüleme: 8.136