Sözlük Sanat Terimleri Sözlüğü Tüm Terimler
Tüm Terimler
B ayarı

Uzun pozlarda, makine perdesinin ya da obtüratörünün istenilen süre için açık kalmasını sağlayan kilitleme sistemi.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.08.2023 09:06:18 • Görüntüleme: 369

Bakış açısı

Sanatçının bir konuyu resmetmek için baktığı varsayılan nokta.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 414

Balbal

Hunların mezarları etraflarına diktikleri taşlara verilen ad.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 420

Balmumu döküm tekniği

Prehistorik çağda insanların günlük etkinliklerini sürdürebilmek için taşları yontarak yaptıkları aletlerdir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 11.08.2023 15:13:16 • Görüntüleme: 357

Barok

1600 ile 1750 yılları arasında Avrupada uygulanan bir sanat üslubudur. Barokta bütün formlar şişirilmiş ve çıkıntılar haline gelmekte ve yüzeyler girintili çıkıntılı biçimde düzenlenmektedir. Bu tarz önce mimaride, sonra heykelde görülmesine rağmen, barok eğilimi önce Michelangelo’nun şişkin formlu heykellerinde gözlenmiştir. Heykelle mimari yapı, bir birine tamamen kaynaşmış durumdadır.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 404

Bauhaus

Merkezi mimarlık olan 1940’larda açılan bir sanat okulu.

20. yüzyılda mimari, tasarım, sanat alanlarında yeni akımlar yaratmış bir okuldur. Kurulduğu zaman dünyanın en seçkin ve çağdaş mimarlarını, sanatçılarını, bir araya getirerek, yalnızca bir eğitim kurumu yaratmamış, aynı zamanda bir üretim merkezi ve tüm bunların konuşulup tartışıldığı bir yer haline gelmiştir. 2 Şehirde eğitime devam edilir. Berlin ve Münih

...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 526

Bellekten resim

Daha önce görülmüş, öğrenilmiş yada başımızdan geçmiş bir olayı canlandıran resimlere denir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 406

Betimleme

Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, tasvir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 31.07.2023 15:46:10 • Görüntüleme: 364

Bezeme

Bir yüzeyin daha güzel görünmesi için, üzerine yapılan işlemeler.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 347

Bezir yağı

Keten tohumundan çıkarılan yağ. Bu yağın kaynamamış olanına çiğ bezir, kaynamış olanına kaynamış bezir denir. Çiğ bezir resim boyalarında, kaynamış bezir ise binaların ya da eşyaların ahşap kısımlarını boyamada kullanılan yağlı boyaların ezilip sulandırılmasında kullanılır.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 454

Biçim

Bir şeyin şekli. Bir nesnenin görme ya da dokunma duyuları ile algılanmasını sağlayan kendine özgü gerçekliği.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 418

Biçim bozma

Özellikle Güzel Sanatlarda, fotoğrafta (Fotoğrafçılık) ve dansta verilerini doğadan alan ve belirli normların ya da normal (olağan) biçimlerin bulunduğu kabul edilen görüntülerde biçimi abartarak sunma, "normal"in göstergelerini tümüyle yok etmeden değiştirme. Biçim bozmada amaç, daha güçlü bir etki yaratmak ya da güçlü bir anlatım sağlamaktır.

Dışavurumculuk ya da...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 351

Bienal

İki yılda bir düzenlenen faaliyet. Çoğunlukla kültürel veya sanatsal faaliyetler için kullanılan bir terimdir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 378

Birlik

Resimde tüm öğelerin koordinasyonu ile asıl temanın, amacın vurgulanacağı bir birlik yaratılması.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 375

Bistre

Özellikle kayın ağacının yakılması ile elde edilen kurumla yapılan kahverengi pigmenttir. Bazen kahverengi kandil isi veya kurum kahverengisi olarak adlandırılır. Sepya gibi, saydam kalitededir. Bistre 14. yüzyıldan beri çizimlerde ve sulu boya çalışmalarında kullanılmaktadır. En fazla popülariteye on altıncı, on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda kavuşmuştur. Nicholas Poussin (1594-1665), Rembrandt (1606) ve Thomas Gainsborough (1727-88) gibi sanatçı...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 08.08.2023 12:42:57 • Görüntüleme: 353