Sözlük Sanat Terimleri Sözlüğü Tüm Terimler
Tüm Terimler
Rapido

Çini mürekkeple çizim yapılan sivri uçlu dolmakalem. Mimari çizimlerinde ve Grafik sanatlarında kullanılır.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 416

Rasyonel

Akla, mantığa dayanan kullanışlı.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 397

Raw Sienna

Kahverengimsi sarı doğal renk. Manganez ve demir içeren kilden elde edilir. İtalya’da çıkan bu kil adını, Siena’nın Toskana kentinden alır. ‘Raw’ (ham) sözcüğü, örtücü kahverengimsi bir sarı renk tonu olan Burnt siennanın rengini temsil eder. Ham ve yanık sienna bazen ‘İtalyan toprağı’ diye anılır. Raw sienna sanatçılar tarafından özellikle kan tonlarını resimlemek için kullanılır.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 04.08.2023 13:32:37 • Görüntüleme: 310

Ready made - Hazır malzeme

Bir sanat yapıtı olarak benzerleri arasından seçilip değerlendirilmiş, üzerinde bir değişiklik yapılmaksızın kullanılmış ya da üzerindeki değişiklik sadece üretimi sırasındaki rastlantılara bağlı olarak ortaya çıkmış endüstri ürünü obje. İlk kez Dada Akımı'nın ünlü beyni M. Duchamp tarafından öne sürülmüştür. Gerçekte, bir sanat yapıtı olmaktan çok, sanat alanındaki geleneksel yaratma yö...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 615

Refle

Eşya üzerindeki ışığın yansıması ile başka yüzeyler üzerinde meydana gelen aydınlatmaya denir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 371

Renk - Colour

Üç temel renk vardır: kırmızı, mavi ve sarı. Siyah renk değildir; çünkü üzerinde ışığın yansıyabileceği boya yoktur. Beyaz ise gökkuşağındaki tüm renklerin yutulmasından kaynaklanır.

Renk göz ile anlaşılan bir ışık tesiridir. Işığın eşya üzerine çarpması ile yansıyan ışınlardan gözümüzde meydana gelen duyumların her birine renk denir. Sarı, kırmızı ve mavi renklerin (esas renkler) belli miktarlarda birleştirilme...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 432

Renk - Hue

Bu tanım kırmızı, sarı, yeşil, mavi gibi renk skalasındaki değişik dalga boylarını anlatır.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 406

Renk değerleri

Bu, bir rengin parlaklık derecesine verilen değerdir. Renk beyaza yaklaştıkça değer yükselir. Siyaha yaklaştıkça düşer. Kırmızı, yeşil, mavi veya kahverengi gibi farklı renkler aynı parlaklık derecesine sahip olabilir. Aynı şekilde bir rengin farklı tonlarının farklı değerleri olabilir. Her rengin değeri çok önemlidir ve resmin genel görünüşünü tamamen etkiler. Renk değeri bir rengi analiz ederken kullanılan üç değerden ...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 04.08.2023 13:27:35 • Görüntüleme: 387

Renk perspektifi

Varlıkların gözden uzaklaştıkça küçülüyormuş gibi görünmelerinin yanı sıra renkler de uzaklaştıkça soluyormuş gibi görünürler. Bu yüzden aynı şiddetteki renkten bize yakın olanı daha parlak, uzakta olan da daha donuk görünür. Buna renk perspektifi denir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 404

Resim

Yüzey üzerinde oluşturulan her türlü iki boyutlu kompozisyon.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 31.07.2023 16:26:55 • Görüntüleme: 334

Resim düzlemi

Resim sanatında üç boyutlu nesne ve varlıkların iki boyutlu olarak üzerinde betimlendiği düzlem. Kullanımı tüm uygarlık ve üsluplarda farklıdır. Örneğin Rönesans ve sonrasında Modernizm'in başlangıcına dek, Avrupa resim sanatını nesnelerden sanatçının gözüne gelen ışınların kestiği saydam bir düzlem olarak değerlendirmiştir. Bu anlamıyla resim düzlemi sanatçının gördüğünü, "görd&...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 418

Resimsi

İlk kez ünlü İsviçreli sanat tarihçisi Wöfflin tarafından ortaya atılan ve resim sanatı tarihinde görülen iki karşıt anlayıştan birini anlatmak için kullanılan bir terim. Almanca olan özgün biçimi "malerisch"tir. Rönesans'ta rastlanan kesin konturla sınırlanmış resimsel betiler yapma anlayışına karşıt olarak, Barok'ta betilerin oluşturulmasında çizgi ağırlık taşımaz; renk nüansları ve tonlarla ış...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 450

Retrospektif

Retrospektif, "geriye bakış" anlamına gelir. "Retrospektif Sergiler" ise bir sanatçının sanat yaşamı boyunca gerçekleştirdiği yapıtlardan örneklerin irdelendiği ve değerlendirildiği toplu sergilemeler için kullanılan bir terimdir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 408

Ritm

Bir kompozisyonda farklı unsurların sıra ile belirli aralıklarla bir birini izlemeleri. Tekrarlar.

Gözle görülebilir devamlı biçimlerin tekrarı ile elde edilen akıcılık veya devamlılık. Ölçülü vurguların kullanılması. Renkler, motifler veya fırça ve/veya spatul darbeleri ile yakalanan müzikaliteler...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 443

Rokoko

Barok anlayışının en son sureci içerisinde duyarlılık üst düzeye cıkmış ve bu süreç barok sanattan farklı özellikler göstermeye başlamıştır. Bu surece Rokoko adı verilir.

17. yüzyılın ortalarına doğru Barok stilinde kullanılan doğru çizgilerden meydana getirilen süslemeye karşı tepki olarak doğmuş olan barok stilin hatları gibi eğri büğrü çizgili motiflerden ibaret olup Baroktan daha ince ve şekillerin kıvrımla...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 407