Sözlük Sanat Terimleri Sözlüğü Tüm Terimler
Tüm Terimler
Ebru sanatı

Kitre gibi kıvamlaştırıcı maddeler katılarak yoğunluğu arttırılan suya serpilen boyalarla bir desen elde edilmesi, suyun üstüne kapatılan kağıda geçirilmesi sanatı. Kâğıt üzerine, özel yöntemlerle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 405

Egzotizm

Yabancı ülkelere ve oralardaki yaşama olan hayranlıktır. Fransız klasizmi zamanında Fransa’da doğu yaşamına olan ilgide görülür.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 373

Einfühlung kuramı

Felsefi olarak öznel idealizme dayanan ‘‘Einfühlung’’ kuramına göre, sanatın imge özelliği önemsizdir. Bu görüşün ilk belirtilerine romantisizme rastlanmakla birlikte, ilk kez 19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın başları arasına (başlıca) T.Lipps tarafında psikolojik burjuva estetik eğilimi içinde kuram olarak geliştirilmiştir.

Sanat yapıtlarının alımlanmasına ve psişik etkinsine ilişkin burjuva kuramı....

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 371

Eklektisizm

Farklı sanatsal dizgelerden alınan öğelerin yeni bir dizge içinde yeniden kullanılması eylemi. Sanatta farklı çağ ve üsluplardan seçilip devşirilen öğelerin yeni bir tasarım ya da ürün oluşturmak için ele alınması olgusunu ifade eder. Bu durum 19. yüzyılda çok yaygın biçimde görülür. Bununla birlikte, eklektisizm bir üslup değil, bir davranış biçimi olarak değerlendirilmelidir. Ancak, farklı ekl...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 447

Ekol

Aynı üslup kapsamında değerlendirildikleri hâlde, bir bölgeye, kente ya da topluluğa özgü bazı ayırıcı özellikler gösteren, benzer eğilimde çalışan sanatçı grubu.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 31.07.2023 15:54:22 • Görüntüleme: 392

Ekorşe - Ekorche

İnsan ya da hayvan figürünü, kas yapısını göstermek amacıyla derisi yüzülmüş olarak betimleyen anatomik çizim.

15.yy'da Batılı sanatçıların anatomiye ilgilerinin artmasıyla atölyelerde, bu türden yapma modeller kullanma geleneği yerleşmişti. Özellikle Leonardo Da Vinci gibi birçok sanatçı böyle modellerden çizim yapmıştır. Ekorşe figür çalışmalarının en önemli örneği, ...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 539

Eksensel - Aksial

Bir eksen doğrultusunda ya da bir eksene göre oluşturulmuş kompozisyonları nitelemek için kullanılır. Örneğin, Rönesans resimleri eksensel bir düzen gösterir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 444

Ekslibris - Ex-libris

Bir kitabın başlık sayfasında yer alan ve sahibinin kim olduğunu gösteren özel simge ya da damga.

Kişinin baş harflerini ilgili bir resimle birlikte düzenleyip sembolize etmektir. Bu semboller etiket olarak hazırlanır ve kişinin sahip olduğu kitap kapaklarının iç yüzüne konulur. Özgün baskı teknikleriyle basılır.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 425

Ekslipriz

...................................................................................................

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 410

Ekspresyonizm - Dışavurumculuk

İfadecilik. Dışa vurum. Doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı 20. yüzyıl sanat akımı. Politik istikrarsızlık ve ekonomik çöküntü ortamında Almanya’da pozitivizm ve natüralizm ve empresyonizm akımlarına karşı olarak ortaya çıkmıştır. 19. yüzyıl gerçekçilik ve idealizmine karşıt anti-natüralist öznelliğe sahip bir bakış açısı içerir. Ay...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 492

Empresyonizm - İzlenimcilik

19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan ve bütün sanat dallarını, özellikle resmi etkileyen akım. Doğadaki unsurların kişinin içinde oluşturduğu izlenimleri, duygusal izleri yansıtmayı hedefler. Bu akım içerisinde yer alan sanatçılar, doğayı objektif bir gerçek olarak değil, kendilerinde yarattığı izlenimi resme (veya edebi esere) aktarırlar.

Resimde izlenimcilik, özellikle ışık ve renkten kaynaklanan görsel izleniml...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 02.08.2023 19:44:00 • Görüntüleme: 315

Enformal sanat

Geometrik biçimlere dayanmayan sanat.

1930’lardan sonra ortaya atılan bir sanat türü. Bu sanat taraftarları giderek nesnesizlikten biçim yokluğuna değin bir çalışma içine girdiler. Enformal sanat anlayışında olanlar, strüktürler, tekstürler ve malzeme kırıklıklarının etkilerine değin yeni bir çok şeyi resme soktular. Bu sanat türünde her türlü boya ve malzeme denemeleri de yapılır. Lirik soyutlama anla...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 337

Enstantane

Işığa karşı duyarlı filmin, ne kadar süre ile pozlandırılacağını tespit eden sistem.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 401

Enteriyör

Bina içini gösteren resimlere denir. Konular oda içi, koridor yada tarihi eserlerin iç kısımlarından olabilir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 475

Eser

Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 31.07.2023 15:55:42 • Görüntüleme: 335