Sözlük Sanat Terimleri Sözlüğü Tüm Terimler
Tüm Terimler
Macchiaioli

Bir grup İtalyan sanatçı 1855-1865 yılları arasında Floransa’da akademik kurallara karşı çıkarak sanatta doğallık ve tazelik duygusu arıyorlardı. İtalyanca leke ve yama anlamına gelen “macchia” kelimesinden adını alan akım Macchiaioli renk kullanımını ön görüyordu. Fransız manzara sanatçılarının kuruduğu Barbizon Okulu’ndan, portre resimlerinden, manzara resimlerinden ve tarihsel konulardan ilham aldılar. Grubun liderleri aşağıdaki r...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 02.08.2023 19:27:10 • Görüntüleme: 366

Mahfil

Bir mekanda belirli kişi yada topluluklar için ayrılmış bölümler. Örnek: Hünkar Mahfili, Müezzim Mahfili, Kadınlar Mahfili gibi.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 10.08.2023 16:50:30 • Görüntüleme: 338

Mahl stick

Adını, boya anlamına gelen Flamanca “malen” kelimesinden alan ve “maulstick” diye de bilinen bu malzeme, ressamların, resmin ince detaylarını çalışmak durumunda kaldıklarında kolları ya da fırçalarını dayadıkları hafif ancak sert bir tür sopadır. Bu sopanın tuvale dayanan uç kısmı resme zarar vermemesi için genellikle kumaşla kaplanmıştır ve bir top biçimindedir. Mahl stick resim malzemesi satan dükkânlardan temin edil...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 07.08.2023 15:13:36 • Görüntüleme: 357

Maket

Var olan ya da tasarlanan bir yapıtın tümünün ya da bir bölümünün ya da bir yapı elemanının, ölçekle küçültülerek ya da büyültülerek yapılan üç boyutlu temsili modeli.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 393

Makina devrimi

18. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına kadar olan endüstriyel gelişme.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 346

Maniyerizm - Mannerism

Rönesans anlayışını takip eden süreçte ve daha sonrasında Avrupa’ya ve Avrupa ülkelerinin deniz aşırı sömürgelerine uzun sure hakim olan barok sanattan önce kısa bir sure için etkin olan akıma manierism denir.

Yaklaşık 1520-1580 tarihleri arasında ortaya çıkmış olan bir sanat üslubudur. Rönesansın getirmiş olduğu yetkinliğe karşı bir çıkış olmuş, kendisinden sonra gelen üslup ve akımlara ön ayak olmu...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 577

Manzara resmi

Açık alan ya da kapalı bir mekânda yapılan, açık alan ve doğa resimleridir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 07.08.2023 15:11:58 • Görüntüleme: 366

Maskeleme tekniği

Bu teknik maskeleme sıvısı veya maskeleme bandı kullanılarak resmin bazı kısımlarını boyanan renkten korumayı amaçlar. Böylece bu kısımlar boyanmadan kalabilir veya başka bir renge boyanabilir. Bu arada maskelenmeyen alanlar da rahatça boyanabilir. Ressamlar çoğunlukla belli bir renkten arındırmak istedikleri bölgeleri maskelerler. Bu alanlar detaylı gösterilmesi gereken karmaşık yapıda desenler içerebilirler. Böylece fona kullanılmak istenen bo...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 07.08.2023 15:10:02 • Görüntüleme: 395

Mausoleun

Batı dillerinde anıtsal mezarlara verilen addır. Türkçede ise bu konuda kümbet ve türbe gibi terimler daha ayrıntılı bir anlam taşıdığından mausoleum genellikle Antik Çağ için kullanılmıştır. Kelime M.Ö. 350 dolaylarında Halikarnasos’ta Kral Mausolos için yapılan anıt mezarın adı olan Mousoleum’dan gelmektedir. Bu terim daha sonra tüm anıt mezarların genel adı olmuştur.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 10.08.2023 16:49:01 • Görüntüleme: 346

Medrese

Bugünkü orta ve yüksek öğrenime denk düzeyde eğitim veren islam eğitim yapısı. İslamiyetin erken dönemlerinde camiilerde yapılan eğitim Büyük Selçuklular zamanında belirli bir sistem içerisinde medreselerde verilmeye başlanmıştır. Medreselerin ortaya çıkışındaki en önemli etken gittikçe yayılan şii inanç karşısında sünni inancı güçlendirmek ve devlet yönetimine bu inanca sahip kadrolar yetişt...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 10.08.2023 16:47:16 • Görüntüleme: 360

Mekan - Espas

Uzayın sınırlanmış parçası. Mimarlık mesleğinin konusunu oluşturur. Aynı zamanda, mekan bir mimari ürünün vazgeçilmez tek niteliği, bir mimari ürünü var eden temel koşuldur. Bir mekan oluşturmak için onun mutlaka her yönden kesin engellerle sınırlanması gerekmez. Mekanı oluşturan sınırlama fiziksel olabileceği gibi, yalnızca görsel de olabilir. Örneğin, ışık herhangi bir somut engel niteliği taşımadığı halde, bir mekanı belirle...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 388

Mescit

Minbersiz İslam ibadet yapısıdır. Diğer İslam ülkelerinde mescit sözcüğü Türkçedeki camii karşılığında kullanılmıştır. Camii mescit ayırımı sadece Anadolu Türk Mimarisinde geçerlidir. Mescitler tek mekanlı oldukça basit yapılardır. Yalnızca secde edilen yer olarak günlük vakit namazlarının kılınabilmesi için genellikle mahalle aralarında ve mahalle ölçeğinde inşa edilmiştir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 09.08.2023 17:33:13 • Görüntüleme: 362

Mihrap

Camilerdeki Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan imama ayrılmış oyuktur. Mihrap, Medine’de birçok caminin inşa edildiği Umayyad Prensi 1. el-Velid (M.S. 670-715) döneminden gelir. Mihrap yapısının orijini Kıpti Hıristiyan keşişlerinin vaazlarında kullandığı oyuktur. Mihraplar çeşitli boyutta ve genellikle fazla gösterişli tarzda dekore edilmişlerdir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 09.08.2023 17:28:35 • Görüntüleme: 401

Mimesis

Görülen şeylerin taklidi anlamına gelen bir terim olan mimesis, Türkçede “yansıtma” ya da “öykünme” terimleriyle ifade edilmektedir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 387

Minare

Camiilerin dışında bazen bitişik bazen de tamamen ayrı olarak inşa edilen ezan okumak için yapılan öğe. İslam mimarisinde ilk minareler Abbasiler döneminde ortaya çıkmıştır. Kaynağı konusunda farklı görüşler vardır. Bütün islam ülkelerinde aynı önemle ele alınmamıştır. Özellikle Osamnlı ve Hint-İslam mimarisinde vazgeçilmez bir simge olarark görülmüştür.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 09.08.2023 17:27:02 • Görüntüleme: 356