Sözlük Sanat Terimleri Sözlüğü Tüm Terimler
Tüm Terimler
Kabartma

Bir düzlem üstüne tasarlanıp gerçekleştirilen heykel türü.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 465

Kaçma noktası

Perspektif görüntüsünde, paralel çizgilerin birbirine yaklaşıp ufuk çizgisinde birleşiyormuş gibi göründüğü noktadır. Örneğin yolu belirleyen iki çizgi arka plandaki dağda birleşiyor gibi görünürler. Paralel çizgiler gerçekte hiçbir zaman birleşmezler; bu optik bir yanılsamadır. Aslında bu çizgiler resmin içinde sonsuza kadar uzanır ve uzaklaştıkça aralarındaki mesafe o k...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 07.08.2023 15:40:38 • Görüntüleme: 373

Kadmiyum kırmızısı

Kadmiyum seleneid ve kadmiyum Sülfid’den meydana gelen, yoğun, kalıcı pigmenttir. Çeşitli tonlarda olmasına karşın, koyu, orta ve açık olmak üzere üç ana çeşidi vardır. Açık kadmiyum kırmızısı İ.Ö. sekizinci yüzyıldan beri kullanılan ve az güvenilir olan parlak kırmızıya özdeştir. Kadmiyum kırmızısı 1907’de Almanya’da tanıtıldı; parlak ve örtücü kalitesinden dolayı ressamlar arasında pop&uum...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 07.08.2023 15:39:04 • Görüntüleme: 359

Kadraj

Her türlü resimsel düzenin çerçeve sınırlarının belirlenmesi işlemi. Özellikle fotoğraf sanatı ürünleri için kullanılır.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 373

Kaide

Bir sütunun oturduğu alt kısım. Mermer kaide de denir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 391

Kakma

Bu terim, üzerine oyma ya da kabartmalarla desen ya da resim yapılmış yüzeyi tanımlamak için kullanılır. Bir benzeri “repoussé” diye adlandırılan ve arkasından dövülerek desen yapılan metal plakalardır.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 11.08.2023 10:16:49 • Görüntüleme: 335

Kaligrafi

Güzel el yazısı demektir. Hattatların yazdıkları sanat yazılarına denir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 377

Kanon

İnsan figürünün çiziminde kullanılan orantılar ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini içeren bir kural yada sistemdir. Kanon "modül" adı verilen bir ölçü birimini temel alır.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 353

Kaolen

Porselen yapımında kullanılan kaliteli beyaz kil.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 03.08.2023 18:27:32 • Görüntüleme: 345

Kapalı kompozisyon

Resme alınan öğlerin tümünün, tablo sınırı içinde bırakıldığı kompozisyon türü.

Resim sanatında bir yüzey üzerinde betimlenen tüm "gerçeklik"in kompozisyonun sınırları içinde bulunması durumu. Böyle bir kompozisyonda betinin tümü resim düzlemi içinde bulunmak zorundadır; sadece bir kesiminin resmedilmesi söz konusu olamaz. Doğal gerçeklik düzleminde betimlenmesi a...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 384

Karikatür

Ele aldığı konuları komik veya iğneleyici olması için abartan ve çarpıtan resim türüdür. Edebiyatta abartılı ve çarpıtıcı betimlemelerin, aynı amaca yönelik olarak kullanılması. Basında karikatürler sosyal ve siyasi eleştiri yapmak için sıklıkla kullanılır. Ayrıca tüm dünyada bu amaçla düzenli olarak yayımlanan dergi ve gazeteler mevcuttur. Tüm bunların yanında farklı amaçlar için de karikatürle...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 11.08.2023 10:15:31 • Görüntüleme: 347

Karkas

Ahşap, çelik ya da betondan iskelet yapı.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 351

Karşı sanat

Dadacılar'ca öne sürülen bir terim.

Her tür akademikleşmiş sanata karşı olan dada akımı yandaşlarınca günün geçerli tutucu eğilimlerini eleştiri amacıyla üretilen tüm yapıtları niteler. Bu eleştirel tutum bir pisuarın sanat yapıtı olarak sergilenmesine dek varmıştır. İster eklektisist ister modern doğrultuda olsun, sanatta yaratma sorunuyla ilgilenen tüm anlayışları yadsımıştır. Karşı-sanat yandaşları için bir biçim b...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 378

Karşıtlık - Kontrast

Resmin diğer tüm unsurları arasındaki karşıtlıklar resmin anlatım olanaklarının en önemli unsurlarından birisidir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 394

Kartuş

Etrafı kabartmalı bitki motifleri ya da silmelerle çevrili kitabeliklere denir. Kartuşlar bilhassa barok mimarisinde sık sık kullanılmıştır. Bu kartuşların içine yazılar, sancaklar ya da amblemler resmedilir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 422