Sözlük Sanat Terimleri Sözlüğü Tüm Terimler
Tüm Terimler
Yağlıboya

Karanfil yağı, keten yağı, haşhaş yağı, ceviz yağı gibi yağlar kullanılarak yapılan boya.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 454

Yalama resim

Kurşun kalem ya da kömür kalemle yapılan resimler üzerine sulandırılmış çini mürekkebi ile açık-koyu değerler koyma tekniğidir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 374

Yanılsama - İllüzyon

Resim sanatına özgü bir terim olan yanılsama, resimsel yapıtta yeralan betilerin gerçek dünyadaki nesne ve gerçeklikler olarak tanınabilmesi anlamına gelir. Betiler gerçeklikle gönderme yapan sanatsal ögelerdir; onları gönderme yaptıkları gerçeklikler olarak kavramak ancak yanılsamanın varlığı halinde olanaklıdır. Dolayısıyla, yanılsama gerçekliğin sanat yapıtında "yeniden üretilmesi" demektir ve çoğunlukla...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 374

Yaratıcılık

Özgün buluşlar ortaya koyma becerisi.

Zor sayılan problemleri çözebilme yetisi. Problemden kasıt, yalnızca matematikteki problemleri değil hayatın tüm noktasında insanın karşılaştığı genel problemlerin üstünde, zor sayılabilecek problemler karşısında çözüm üretebilmesidir. Üstelik bu problemleri çözmüş olmak yetmez, ayrıca çözümün de özgün olması gerekir. Aksi hâlde...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 408

Yerleştirme sanatı - Enstalasyon

Geleneksel sanat eserlerinin aksine, çevreden bağımsız bir sanat nesnesi içermeyip belirli bir mekân için yaratılan, mekânın niteliklerini kullanıp irdeleyen ve izleyici katılımının temel bir gereklilik olduğu sanat türüdür. Kapalı veya açık mekânlarda yapılabilir.

Kökleri kavramsal sanat ve hatta 20. yüzyıl başındaki Marcel Duchamp’ın hazır-yapımları ve Kurt Schwitters’e kadar giden enstalasyon, diğe...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 01.08.2023 12:02:44 • Görüntüleme: 360

Yontma taş aletleri

Prehistorik çağda insanların günlük etkinliklerini sürdürebilmek için taşları yontarak yaptıkları aletlerdir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 353

Yontu

Taş, tunç, mermer, kil, alçı gibi maddelerin yontularak kalıba dökülerek ya da yoğrulup pişirilerek ve buna benzer diğer yöntemlerle oluşturulan yapıt. Heykel.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 339

Yüzey

Boyanın üzerine uygulanacağı malzemedir. En sık kullanılan yüzeyler sulu boya, guaş ve pastel boyalar için kâğıt yüzeyler, yağlı boya ve akrilikler içinse astarlı tuvaldir. Freskler doğrudan ıslak alçı üzerine boyanırlar. Sanat tarihi boyunca resimlerin tahta, deri ve hayvan kemikleri üzerine yapıldığı da görülmüştür. Minyatür portrelerin fildişi üzerine yapıldığı da bilinmektedir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 12.08.2023 14:09:12 • Görüntüleme: 368