Sözlük Sanat Terimleri Sözlüğü Tüm Terimler
Tüm Terimler
Salon

Fransız Krallık Resim ve Heykel Akademisi üyelerinin sergilerine verilen ad. Sözcük bu sergilerin Louvre'daki Apollon Salonu'nda açılmasından kaynaklanmaktadır. Sergi 1737'den Fransız Devrimi'ne kadar iki yılda bir, daha sonra ise, yılda bir açıldı. Akademizmin katı kurallarına bağlılığından ötürü, ileri sanatsal çabaları reddetmesi yoğun tepkilere neden olunca, 1863'te salona alınmayan sanatçılar için I...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 357

Sanat

İnsan zekasının doğayı işlemesi, kendi amaçlarına göre onu etkilemesidir.

Bir duygunun, tasarının ve güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 423

Sanat dünyası

Sanat kuramcısı Arthur Danto’nun 1964’te öne sürdüğü, daha sonraki yıllarda George Dickie tarafından geliştirilmiş; bir şeyin sanat eseri olarak kabul edilmesi için kendi içindeki özellikler dışında doğrudan bağlı olduğu düşünülen sosyal şebeke, ağ.

Birçok diğer ortam gibi sanatın da üretimi ve algılanması sosyal, kültürel ve ekonomik bir ağ içerisinde gerçekleşir. Bu ağın anahtar d&uum...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 385

Sanat eseri

Sanatçı tarafından bir estetik tavır sonucu oluşan bir eserdir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 374

Sanat felsefesi

Sanatın niteliğini irdeleyen düşün dalı.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 31.07.2023 16:28:51 • Görüntüleme: 388

Sanat tarihi

Sanatın tarihsel evrimini inceleyen bir akademik disiplindir. Sanat Tarihi bir bilim dalı olarak 19. yy. Almanya’sında ortaya çıkmış ve ilk sanat tarihi kürsüsü 1844 yılında Berlin Üniversitesin kurulmuştur. 20. yy. içinde tüm dünya üniversiteleri bu alanda eğitim ve araştırmalara başlamışlarsa da sanat tarihi ile ilgili çalışmaların daha erken dönemlerde başladığı bilinmektedir. Bunlar arasında antik dönemde Pliginsun da...

Devamı için tıklayın...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 16.08.2023 18:26:32 • Görüntüleme: 337

Sanatçı

Güzel sanatların her hangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser üreten kişi.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 381

Sanatkâr

Bir işi ustalıkla yapan kişi.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 393

Sanatsal
  1. Sanata ilişkin sanatla ilgili.
  2. Sanatsal değeri olan durum, düşünce, eylem.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 371

Sanatsal anlatım

Sanat terimleriyle algı, beceri, düşünce ve duyguların sunumu.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 31.07.2023 16:30:59 • Görüntüleme: 337

Sanatsal düzenleme

Çizgi, biçim, doku, renk, değer ve mekan gibi görsel sanatlar öğeleriyle bütünlük, denge, ritim, tekrar, oran, vurgu vb. görsel sanatlarda temeli oluşturan düzenleme ilkeleri.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 31.07.2023 16:32:13 • Görüntüleme: 374

Sanatta disiplinler arasılık

Bir sanat çalışmasında sanat alanları ile sanat dışı alanlar arasında ilişki kurmaktır.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 418

Sanayi devrimi

Yeni buluşların üretime uygulanması ve bunların en önemlisi olan buhar gücü ile çalışan makine, makineleşmiş endüstriyi doğurmuş ve bu da Avrupa’da sermaye birikimini arttırmıştır. İşte buna “Sanayi Devrimi” denilmektedir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 362

Sanayi nefise mektebi

1881’de kurulan Güzel Sanatlar Akademisi.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 351

Sangin

Demir oksitli, kiremit renginde bir boyadır. Sangin kalem olarak ve sulu tarzda Rönesans ve Barokta kullanılmıştır.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 18.07.2023 12:15:24 • Görüntüleme: 409